Wyciąg z ZARZĄDZENIA NR 470/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze Stadionu Miejskiego im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 61b

 

(...)

1) zajęcia szkoleniowe, imprezy rekreacyjna – sportowe organizowane przez jednostki oświatowe, stowarzyszenia pożytku publicznego, stowarzyszenia sportowe i kulturalne, Uczniowskie Kluby Sportowe posiadające siedzibę na terenie Gminy Międzyzdroje dla swoich członków klubów i uczniów na obiekcie Stadionu lub jego części (obejmuje zajęcie powierzchni reklamowych na potrzeby reklam sponsorów organizatorów w czasie imprez rekreacyjno - sportowych) - bezpłatnie,

2) Gmina Międzyzdroje promująca aktywny wypoczynek – dla społeczności lokalnej oraz gości indywidualnych wypoczywających na terenie Gminy Międzyzdroje: płyta boiska piłkarskiego, boisko do piłki siatkowej, bieżnia lekkoatletyczna oraz boisko wielofunkcyjne w miarę dostępności i po uzgodnieniu z Administratorem Stadionu - bezpłatnie,

3) minimalna stawka opłaty dla grup zorganizowanych (grupy powyżej 10 osób) za udostępnienie płyty piłkarskiej wraz z wyposażeniem (możliwość wynajmu połowy obiektu):

a) za 1 godzinę bez oświetlenia - 120zł;

b) za 1 godzinę z oświetleniem - 180 zł,

4) minimalna stawka opłaty dla grup zorganizowanych (grupy powyżej 10 osób) za udostępnienie bieżni lekkoatletycznej wraz z wyposażeniem:

a) za 1 godzinę bez oświetlenia - 80 zł;

b) za 1 godzinę z oświetleniem - 120 zł,

5) minimalna stawka opłaty za udostępnienie salki do ćwiczeń:

a) za 1 wejście dla klientów indywidualnych - 12 zł;

b) za 1 wejście dla grup zorganizowanych (grupy powyżej 10 osób) - 80 zł,

6) minimalna stawka za udostępnienie Sali konferencyjnej za 1 godzinę - 96 zł,

7) minimalna stawka opłaty za udostępnienie całego obiektu Stadionu (płyta piłkarska, bieżnia lekkoatletyczna wraz z zapleczem socjalnym i trybunami) na cele sportowe, zawody, turnieje i imprezy rekreacyjno-sportowe:

a) za 1 dzień bez oświetlenia - 1 200 zł;

b) za 1 dzień z oświetleniem 1 800 zł,

8) minimalna stawka za usługę hotelową (doba):

a) w terminie od 01.09 do 30.06 - 80 zł,

b) w terminie od 01.07 do 31.08 - 84 zł 1.2 W przypadku korzystania z usług hotelowych powyżej 7 dni istnieje możliwość negocjacji stawki minimalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 8 lit. a i b. 1.3. W ramach usług hotelowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 8 klientom indywidualnych zapewnia się możliwość bezpłatnego korzystania z infrastruktury sportowej Stadionu w miarę dostępności i w uzgodnionych z pracownikami obiektu terminach. W przypadku korzystania z usług hotelowej dla grup zorganizowanych (grupy powyżej 10 osób) udziela się rabatu w wysokości 50% na opłaty związane z wykorzystaniem infrastruktury sportowej Stadionu

(...)

Pełna treść zarządzenia dostępna pod adresem https://bip.miedzyzdroje.pl/artykul/zarzadzenie-nr-470-pok-2023-burmistrza-miedzyzdrojow-z-dnia-15-grudnia-2023-r-w-sprawie-ustalen