W przypadku opłacenia postoju i nie umieszczeniu biletu parkingowego lub karty parkingowej
dla osób niepełnosprawnych za przednią szybą pojazdu istnieje możliwość anulowania
opłaty dodatkowej po przedstawieniu wymaganych dokumentów w BSPP:

  1. opłaconego biletu parkingowego lub aktualnej karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych
  2. wezwania do zapłaty
  3. wniosku o anulowanie opłaty dodatkowej (do pobrania WORD)

 

PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA STREFY dostępna pod adresem https://zielonemiedzyzdroje.pl/strona/podstawa-prawna

 

§8 ust.3 Regulaminu:

„ Wniesienie odwołania nie przerywa biegu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 9 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a Uchwały.”

§4 ust.9 Uchwały:

„9. Wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 8 wynosi:

1) w okresie od 1 maja do 30 września:

a) 200,00 zł w przypadku jej uiszczenia w ciągu siedmiu dni kalendarzowych następujących po dniu wystawienia zawiadomienia – wezwania;

b) 420,00 zł w przypadku jej uiszczenia po terminie wskazanym w lit. a,

2) w okresie od 1 października do 30 kwietnia:

a) 150,00 zł w przypadku jej uiszczenia w ciągu siedmiu dni kalendarzowych następujących po dniu wystawienia zawiadomienia – wezwania;

b) 300,00 zł w przypadku jej uiszczenia po terminie wskazanym w lit. a.”