Formy płatności

KIEDY POBIERA SIĘ OPŁATY?

PODSTAWA PRAWNA

Dostępna pod adresem https://zielonemiedzyzdroje.pl/strona/podstawa-prawna

 

OPŁATY ZA PARKOWANIE W SPP W MIĘDZYZDROJACH POBIERA SIĘ  DWÓCH PODSTREFACH:

(P I ) PIERWSZA PODSREFA OBOWIĄZUJE  OD 02 MAJA DO 30 WRZEŚNIA W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU , W GODZINACH 8:00 – 22:00 ORAZ 01 PAŹDZIERNIKA DO 30 KWIETNIA W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU ,  W GODZINACH 8:00 – 18:00

(P II) DRUGA  PODSREFA OBOWIĄZUJE  OD 02 MAJA DO 30 WRZEŚNIA W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU , W GODZINACH 8:00 – 22:00.

 

PARKUJĄCY W OBSZARZE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA OBOWIĄZANI SĄ DO UISZCZENIA OPŁATY ZA PARKOWANIE

 

OPŁATY ZA PARKOWANIE W SPP:

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Pierwszej Podstrefie Płatnego Parkowania (P I):

1) w okresie od 1 października do 30 kwietnia w następującej wysokości:

a)         za pierwsze pół godziny parkowania

2,00 zł

b)         za pierwszą godzinę parkowania

5,00 zł

c)         za drugą godzinę parkowania

11,00 zł

d)         za trzecią godzinę parkowania           

18,00 zł

e)         za czwartą i każdą następną godzinę parkowania

5,00 zł

f)          za 24 godziny parkowania

60,00 zł

2) w okresie od 1 maja do 30 września w następującej wysokości:

a)         za pierwsze pół godziny parkowania

3,00 zł

b)         za pierwszą godzinę parkowania

6,30 zł

c)         za drugą godzinę parkowania

13,80 zł

d)         za trzecią godzinę parkowania

22,800 zł

e)         za czwartą i każdą następną godzinę parkowania

6,30 zł

f)          za 24 godziny parkowania

80,00 zł

3) opłata abonamentowa (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia) dla Mieszkańca Pierwszej Podstrefy Płatnego Parkowania (P I) - 250,00 zł

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Drugiej Podstrefie Płatnego Parkowania (P II) od 1 maja do 30 września w następującej wysokości:  

a)         za pierwsze pół godziny parkowania

2,00 zł

b)         za pierwszą godzinę parkowania

5,00 zł

c)         za drugą godzinę parkowania

11,00 zł

d)         za trzecią godzinę parkowania

18,00 zł

e)         za czwartą i każdą następną godzinę parkowania

5,00 zł

f)          za 24 godziny parkowania

60,00 zł

g) opłata abonamentowa (za okres od 1 maja do 30 września) dla osoby rozliczającej podatek      
dochodowy lub posiadających kartę mieszkańca
 
250,00 zł

 

WAŻNE!!!

Kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić bilet parkingowy za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie.

Kierujący pojazdem posiadający elektroniczną kartę parkingową, kartę mieszkańca obowiązany jest do wydruku biletu parkingowego z parkomatu i umieszczeniu go za przednią szybą pojazdu widocznym miejscu, w  sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie. Elektroniczna karta parkingowa upoważnia do nieodpłatnego parkowania w SPP przez  trzy godziny dziennie. Każda kolejna godzina podlega opłacie.

Kierujący pojazdem posiadający kartę dla osób niepełnosprawnych wydaną przez starostę na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, która upoważnia do bezpłatnego postoju w strefie SPP, obowiązany jest do umieszczenia jej za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i  umożliwiający jej odczytanie.

 

 

BILETY PARKINGOWE MOŻNA WYKUPIĆ

 1. W PARKOMACIE – PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ (TYLKO BILON)
 2. POPRZEZ APLIKACJE MOBILNE (więcej informacji oraz szczegółowy opis usług znajdziecie Państwo na stronach internetowych usługodawców)

   

Niewykorzystanie biletu parkingowego na jednym z płatnych parkingów obszaru SPP upoważnia do jego użycia na innych parkingach w ramach opłaconego limitu czasu w tym obszarze.

ZEROWA STAWKA OPŁAT

Ustala się zerową stawkę opłaty dla:

 • osób niepełnosprawnych
  Kierujący pojazdem posiadający imienną kartę dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) wydaną na podstawie orzeczenia przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności upoważniony jest do bezpłatnego postoju w strefie SPP.
  Kierujący pojazdem zobowiązany jest do umieszczenia karty za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie.
 • niektórych użytkowników drogi:
  – straż miejska
  – służby prowadzące eksploatację urządzeń znajdujących się w pasach drogowych
  – służby komunalne
  – pojazdy osób realizujących zadania zarządców dróg publicznych
  Niektórzy użytkownicy drogi uprawnieni są do zerowej stawki opłaty w SPP , zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach - §4 ust.4 i 5, na podstawie karty parkingowej specjalnej – dokument zawierający numer ewidencyjny, numer rejestracyjny pojazdu, wydanej prze BOSPP.