Opłata dodatkowa

W przypadku nieopłacenia postoju lub postoju ponad opłacony czas w SPP, kierujący pojazdem obowiązany będzie do uiszczenia opłaty dodatkowej:

W okresie od 01 maja do 30 września:

  • 200,00zł w przypadku jej uiszczenia w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu wystawienia zawiadomienia- wezwania,
  • 420,00zł w przypadku uiszczenia jej po terminie wskazanym powyżej,

W okresie od 01 października do 30 kwietnia

  • 150,00zł w przypadku jej uiszczenia w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu wystawienia zawiadomienia- wezwania,
  • 300,00zł w przypadku uiszczenia jej po terminie wskazanym powyżej.

Opłatę dodatkową uiszcza się w kasie spółki Zielone Międzyzdroje w godz. Od 08:00-13:30 lub na wskazany w zawiadomieniu - wezwaniu rachunek bankowy Gminy Międzyzdroje, liczy się dzień obciążenia rachunku bankowego wpłacającego..

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski S.A. 51 1020 4795 0000 9102 0368 9023
W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu SWIFT (BIC).

Numer IBAN tego rachunku: PL 51 1020 4795 0000 9102 0368 9023

Kod SWIFT (BIC) PKO Bank Polski S.A.: BPKOPLPW

UWAGA!
W tytule wpłaty konieczne jest wskazanie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz numeru otrzymanego zawiadomienia.