CENNIK USŁUGI MYCIA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Zdarza się , że opróżniony pojemnik jest źródłem nieprzyjemnych zapachów, a także miejscem rozwoju insektów - zwłaszcza w okresie letnim. Według aktualnie obowiązujących przepisów, pojemniki mają być systematycznie myte i odkażane. Nasza Firma posiada śmieciarkę z myjką do tzw. usługi mycia pojemników na odpady komunalne. Pozbądź się problemu i zleć nam jego usunięcie.

Zdjęcie: CENNIK USŁUGI MYCIA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ.U.2022.2519 t.j. Akt obowiązujący) , w regulaminie określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m.in. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych miejscach oraz liczby osób korzystających z tych pojemników.

 

CENNIK – USŁUGA MYCIA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

( MYCIE WRAZ Z DEZYNFEKCJĄ )

 

USŁUGA / POJEMNOŚĆ

 

POZIOM ZABRUDZENIA

 

CENA brutto

STANDARD

120L / 240L POJEMNIK

STANDARD PLUS

120L / 240L POJEMNIK

PREMIUM

120L / 240L POJEMNIK

LEKKO ZABRUDZONE

 

ŚREDNIO ZABRUDZONE

 

MOCNO ZABRUDZONE

30 ZŁ

 

60 ZŁ

 

90 ZŁ

STANDARD

1100L  POJEMNIK

STANDARD PLUS

1100L POJEMNIK

PREMIUM

1100L POJEMNIK

LEKKO ZABRUDZONE

 

ŚREDNIO ZABRUDZONE

 

MOCNO ZABRUDZONE

60 ZŁ

 

90 ZŁ

 

120 ZŁ