Farma Fotowoltaiczna- Międzyzdroje skutecznie walczą o niezależność energetyczną

16 marca bieżącego roku Międzyzdroje poczyniły kolejny, niezwykle ważny krok w dążeniu do powstania farmy fotowoltaicznej, która ma powstać na terenie przemysłowym przy ul. Nowomyśliwskiej ( byłe wysypisko odpadów, za Zakładem Ochrony Środowiska).

Zdjęcie: Farma Fotowoltaiczna- Międzyzdroje skutecznie walczą o niezależność energetyczną

W obecności Burmistrza Międzyzdrojów Mateusza Bobek podpisana została umowa na
projektowanie pola fotowoltaicznego 5MW, na byłym wysypisku. Wykonawcą jest SR Serwis Szymon
Rutkowski z Kowali. Koszt zadania to 129000 zl. netto. Przy podpisaniu dokumentu obecni byli: Zarząd
Spółki Zielone Międzyzdroje- Prezes Zarządu Władysław Sawka oraz Wiceprezes Zarządu Magdalena
Żołędziewska oraz w imieniu Wykonawcy pan Szymon Rutkowski- Prezes firmy SR Serwis.
Przypominamy, że składowisko odpadów komunalnych na terenie którego ma powstać farma,
zostało zamknięte w 2003 roku, decyzją Starosty Kamieńskiego. Od tamtej pory stale prowadzony
jest monitoring, w celu wykluczenia jakichkolwiek zagrożeń związanych ze stężeniem wydzielanych
tam gazów- ich poziom wskazuje na brak jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.
Udział Burmistrza Międzyzdrojów Mateusza Bobka w konferencjach MoRE („Modelowy Region
Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”), stał się głównym źródłem pomysłu, aby na zajmującym
5,6h terenie powstała farma fotowoltaiczna. Tym bardziej, że przez lata żaden inwestor nie wykazał
zainteresowania wykorzystaniem tego terenu.


W pierwszej kolejności sporządzona została opinia geotechniczna. Kolejnym etapem było uzyskanie
pozytywnej opinii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie oraz złożenie
wniosku o szkolenie z zakresu rekultywacji. Gmina przystąpiła również do zmiany zapisu planu
zagospodarowania przestrzennego- chodziło o usuniecie zapisu o zakazie wznoszenia jakichkolwiek
obiektów na tym terenie i dodanie możliwości zagospodarowania tej przestrzeni panelami
fotowoltaicznymi.
Następnym krokiem będzie pozyskanie wszelkich, niezbędnych opinii środowiskowych oraz uzyskanie
pozwolenia na budowę oraz złożenie wniosku do ENEA o warunki przyłączenia.
Farmy fotowoltaiczne (elektrownie słoneczne) pojawiają się od niedawna w naszym kraju. To dość
nowy rodzaj inwestycji w Polsce. Takie elektrownie słoneczne stanowią specjalnie wydzielone
obszary, na których rozlokowane są łańcuchy paneli fotowoltaicznych wraz z instalacjami inwerterów
solarnych. Zamieniają one energię słoneczna w elektryczną. Produkują prąd i przesyłają do ogólnej
sieci energetycznej. Zazwyczaj mają moc od 0,5 do kilku lub kilkunastu MegaWatów (MW) i zasilają w
energię większe obszary np. gminy, powiatu lub regionu. Innymi słowy- to ogromna niezależność i
oszczędność dla wszystkich.
Przewiduje się, że koszt budowy pola fotowoltaicznego 5MW to bagatela 30 mln zl.