Międzyzdroje w gronie pierwszych samorządów, które zmierzają w kierunku rozwiązania problemu węglowego

Gmina Międzyzdroje znalazła się w gronie trzech samorządów województwa zachodniopomorskiego , które mają podpisane umowy z importerem PGE Paliwa.

Zdjęcie: Międzyzdroje w gronie pierwszych samorządów, które zmierzają w kierunku rozwiązania problemu węglowego

Po 20 listopada kruszec trafi na teren składu przy Zakładzie Ochrony Środowiska przy ulicy Nowomyśliwskiej 86. Węgiel pochodzi z Kolumbii o dobrej kaloryczności (25000 KJ).

Aby móc zakupić kruszec, mieszkańcy zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup węgla, którego wzór został określony Zarządzeniem Burmistrza Międzyzdrojów nr 339/SGK/2022 z dnia 17.listopada 2022. W nim tez określono zasady sprzedaży węgla.

Wyżej wspomniane wnioski należy składać w Referacie Ochrony środowiska i Gospodarki Komunalnej w pokoju 105 i 108. Telefon kontaktowy 91-32-75-656, gdzie zostaną one zweryfikowane. Po pozytywnym zweryfikowaniu i uiszczeniu należnej opłaty wystawiona zostanie faktura, która będzie uwzględniać dodatkowy koszt dowozu węgla z miejsca składowania do posesji prywatnej w wysokości 100 zł. brutto.

Z tą fakturą każdy zainteresowany będzie musiał udać się do siedziby Spółki Zielone Międzyzdroje Sp. z o.o., przy ul. Nowomyśliwskiej 86 w celu uzgodnienia terminu odbioru węgla. Bardzo prosimy o jak najszybsze składanie wniosków.